Segueix donant suport als petits productors i elaboradors del Parc Natural de l’Alt Pirineu subscrivint-te al nostre butlletí informatiu. D’aquesta manera ens facilitaràs la difusió de noves propostes vinculades a les cistelles del Parc al Plat o a la seva activitat com associació.

Subscriu-me!

* indica els camps requerits

Utilitzem Mailchimp com a plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per subscriure-us, reconeixeu que la vostra informació es transferirà a Mailchimp per al seu processament. Obteniu més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.

Gràcies per la vostra confiança.

Les dades personals incloses en aquest formulari estan subjectes a les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa aplicable. Les dades que es demanaran seran les mínimes necessàries i estaran recolzades per la base legal de CONSENTIMENT i amb l’únic propòsit de rebre per correu electrònic els números subsegüents d’aquest butlletí. El seu tractament es realitzarà d’acord amb els procediments específics dissenyats pel CELLS en funció de l’anàlisi de riscos i les mesures de seguretat aplicables als mateixos, que es recullen en el corresponent Registre d’Activitats. La responsable del tractament de les dades personals és la Direcció de CELLS i el Delegat de Protecció de Dades és la persona que exerceix la Subdirecció del CELLS. Els titulars de les dades personals poden sol·licitar l’accés als mateixos, així com la seva rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat al delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic o a l’adreça postal Carrer de la Llum, 2-26. 08290, Cerdanyola del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades”.